Localització

Localització de cognom: Casadesús

(branques disperses)

Indicació de les localitzacions vinculades amb els cognoms Casadesús, Casadesus, Casadessús o Casadessus dins l'àmbit territorial de Catalunya, i la seva visualització es referencia a les dates de naixement o baptisme, o a una aproximació a elles.

Selecció d'interval temporal per períodes de cent anys o segles.


Periode: Global (s.XIII a XXI).: Campdevànol (Sant Cristòfol), Ripollès, Cat.:

    ::Casadesús Punsá, Rosa
    ::Casadesús Ponsà, Anna
    ::Casadesús Ponsà, Francesca
    ::Casadesús Puig, Josep
    ::Casadesús Puig, Mercè
    ::Casadesús Puig, Josep
    ::Casadesús Punsà, Teresa
    ::Casadesús Punsà, Jordi
    ::Icart Casadesús, Eudald
    ::Casadesús Vilargonter, Antonia
    ::Currius Casadesús, Francesc
    ::Currius Casadesús, Ramon
    ::Currius Casadesús, Rosa
    ::Currius Casadesús, Martí
    ::Currius Casadesús, Teresa
    ::Casadesús Clotet, Francesc Xavier
    ::Amils Casadesús, Dolors
    ::Casadesús Serra, Pere


.: Campdevànol (Sant Llorenç), Ripollès, Cat.:

    ::Casas Casadesús, Joan
    ::Casadesús Clotet, Josep


.: Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.:

    ::Icart Casadesús, Martí
    ::Casadesús Verni, F~~
    ::Casadesús Verni, M~~
    ::Casadesús Verni, E~~
    ::Casadesús Oró, Evelí
    ::Casadesús Verni, E~~
    ::Casadesús Verni, E~~
    ::Casadesús Verni, M~~
    ::Icart Casadesús, Eudald
    ::Currius Casadesús, Cristòfol
    ::Currius Casadesús, Ramon
    ::Casadesús Oró, Josep
    ::Casadesús Colomer, Frederic
    ::Casadesús Oró, Josep
    ::Casadesús Colomer, Pilar
    ::Casadesús Colomer, Trinitat
    ::Casadesús Colomer, Ramona
    ::Casadesús Colomer, Elvira
    ::Casadesús Oró, Francesc
    ::Casadesús Oró, Aurora
    ::Casadesús Oró, Francesc
    ::Casadesús Oró, Eudald
    ::Casadesús Oró, Emilia
    ::Casadesús Viladevall, Onofre
    ::Casadesús Molinou, Martí
    ::Casadesús Oró, Rosa
    ::Casadesús Viladevall, Francesca
    ::Casadesús Viladevall, Josep
    ::Casadesús Viladevall, Onofre
    ::Casadesús Viladevall, Margarida
    ::Casadesús Viladevall, Josep
    ::Casadesús Molinou, Josep
    ::Casadesús Viladevall, Marià
    ::Casadesús Molinou, Teresa
    ::Casadesús Viladevall, Joan
    ::Casadesús Viladevall, Antonia
    ::Casadesús Molinou, Joan
    ::Casadesús Viladevall, (Albat)
    ::Casadesús Oró, Teresa
    ::Casadesús Oró (r), Francesc
    ::Casadesús Oró, Alfons
    ::Casadesús Verni, E~~
    ::Casadesús Oró, Odon
    ::Casadesús Oró, Emili
    ::Casadesús Clotet, Eudald
    ::Casadesús Clotet, Martin
    ::Casadesús Pernau, Josep
    ::Casadesús Clotet, Maria
    ::Casadesús Pernau, Maria
    ::Casadesús Terrer, Eudald
    ::Casadesús Pernau, Maria
    ::Casadesús Clotet, Isabel
    ::Casadesús Clotet, Manel
    ::Casadesús Pernau, Rosa
    ::Casadesús Pernau, Anna
    ::Casadesús Pernau, Rosa
    ::Casadesús Terrer, Teresa
    ::Casadesús Clotet, Ramon


.: Campdevànol, Ripollès, Cat.:

    ::Casadesús Espona, M~~
    ::Casadesús Espona, M~~
    ::Casadesús Espona, J~~
    ::Casadesús Colomer, Concepció
    ::Casadesús Colomer (REV), Fermí
    ::Casadesús Pons, Teresa
    ::Casadesús Có, Eudald
    ::Casadesús Có, Josep
    ::Casadesús Có, Magdalena
    ::Casadesús Sadurní, Eudald
    ::Casadesús Sadurní, Josep
    ::Casadesús Sadurní, Juan
    ::Casadesús Sadurní, Miquel
    ::Casadesús Sadurní, Pere
    ::Casadesús Sadurní, Pía
    ::Casadesús Sadurní, Salvador
    ::Magnet Casadesús, M~~
    ::Casadesús Có, Manel

Selecció de periode:
Global (s.XIII a XXI)
1201-1300 (s.XIII)
1301-1400 (s.XIV)
1401-1500 (s.XV)
1501-1600 (s.XVI)
1601-1700 (s.XVII)
1701-1800 (s.XVIII)
1801-1900 (s.XIX)
1901-2000 (s.XX)
2001-2099 (s.XXI)
Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017