Localització

Localització de cognom: Casadesús

(branques disperses)

Indicació de les localitzacions vinculades amb els cognoms Casadesús, Casadesus, Casadessús o Casadessus dins l'àmbit territorial de Catalunya, i la seva visualització es referencia a les dates de naixement o baptisme, o a una aproximació a elles.

Selecció d'interval temporal per períodes de cent anys o segles.


Periode: 1701-1800 (s.XVIII).: Campdevànol (Sant Cristòfol), Ripollès, Cat.:

    ::Icart Casadesús, Eudald
    ::Currius Casadesús, Francesc
    ::Currius Casadesús, Ramon
    ::Currius Casadesús, Rosa
    ::Currius Casadesús, Martí
    ::Currius Casadesús, Teresa
    ::Casadesús Serra, Pere


.: Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.:

    ::Icart Casadesús, Martí
    ::Icart Casadesús, Eudald
    ::Currius Casadesús, Cristòfol
    ::Currius Casadesús, Ramon
    ::Casadesús Viladevall, Onofre
    ::Casadesús Molinou, Martí
    ::Casadesús Viladevall, Francesca
    ::Casadesús Viladevall, Josep
    ::Casadesús Viladevall, Onofre
    ::Casadesús Viladevall, Margarida
    ::Casadesús Viladevall, Josep
    ::Casadesús Molinou, Josep
    ::Casadesús Viladevall, Marià
    ::Casadesús Molinou, Teresa
    ::Casadesús Viladevall, Joan
    ::Casadesús Viladevall, Antonia
    ::Casadesús Molinou, Joan
    ::Casadesús Viladevall, (Albat)
    ::Casadesús Pernau, Maria
    ::Casadesús Terrer, Eudald
    ::Casadesús Terrer, Teresa

Selecció de periode:
Global (s.XIII a XXI)
1201-1300 (s.XIII)
1301-1400 (s.XIV)
1401-1500 (s.XV)
1501-1600 (s.XVI)
1601-1700 (s.XVII)
1701-1800 (s.XVIII)
1801-1900 (s.XIX)
1901-2000 (s.XX)
2001-2099 (s.XXI)
Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017