Arbre

Arbre Genealògic

(branques disperses)


:: Teresa CASADESúS ORó[♀] Sexe: Dona

[∗] Naixament: (Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.)

[†] Defunció: (Gaià (Vall de Vilaramó), Bages, Cat.)

[D] Documentació:
  Consulta - Josep Condal
(22 NOV 2010)

[♂] Sexe: Home

[∗] Naixament: (Gaià (Vilaramó), Bages, Cat.)

[▼] Descendents directes:


[▲] Ascendents directes:


[►] Laterals directes:Arbre descendent
Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017