Avís legal

Informació General de la Pàgina


La pagina web Casadesús-Anfrons és una pagina pública confeccionada, coordinada i organitzada per Ernest Casadesús i Anfrons, domiciliat a Premià de Mar, comarca d'El Maresme (Catalunya).

El portal Casadesús-Anfrons es va crear el desembre de 2006 per oferir informació dels orígens antroponímics i genealògics dels cognoms CASADESÚS i ANFRONS, tot i que ofereix detalls d'altres cognoms vinculats i relacionats amb els llinatges principals.

La utilització d'aquest portal implica l'acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari que es llegeixi atentament.


Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del portal de Casadesús-Anfrons que està allotjat a la URL http://www.casadesus.org, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de l'autor i, per tant, li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat de l'autor i tenen la consideració d'obra protegida de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i també se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels continguts. Per tant, en queda prohibida la còpia, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugi realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, si no es compta amb un consentiment exprés de l'autor i administrador del portal.


Condicions d'accés

Condicions d'accés al portal Casadesús-Anfrons son:

Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Portal - L'accés a totes les informacions d'aquest portal és gratuït per als usuaris de les pàgines web de Casadesús-Anfrons.

Registre d'usuari - Generalment, l'accés a les informacions del portal no exigeix la prèvia subscripció o registre per part dels usuaris. De tota manera, poden existir informacions, en què és necessari registrar-se com a usuari del portal, o fer aportació d'alguna dada per part de l'usuari. Aquest registre es farà en la forma que s'indiqui expressament en la pagina d'accés a la informació i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos dels formularis.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti en els formularis per a l'accés a la informació haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l'administrador i autor de la pagina o a tercers per la informació que faciliti.

L'administrador de la pagina web tractarà les dades conforme a la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris subscrits.

Menors d'edat - Les pàgines del portal Casadesús-Anfrons no són dirigides expressament a menors, tot i així la informació continguda es preveu que sigui apte per a tots el públics.

Com que internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s'informa que existeixen mecanismes i en particular programes informàtics de filtre i de bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles.

Continguts - L'administrador de la pagina web posa a disposició dels usuaris els continguts i les informacions que es localitzen al portal i a les pàgines web que el complementen a les quals es pot accedir des de la home o inici del portal.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada en el portal de Casadesús-Anfrons sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.


Condicions d'utilització del portal

L'usuari es compromet a utilitzar el portal i les seves informacions de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d'alguns serveis, com també la moral i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol de les informacions amb fins il·lícits o prohibits en aquest avís o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats en els equips de l'empresa, dels usuaris o de qualsevol usuari d'internet.

A títol enunciatiu i no exhaustiu, l'usuari s'abstindrà de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts, sense l'autorització expressa del titular, així com suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificaves de la reserva de drets de l'autor o dels seus titulars, de les empremtes digitals o qualsevol dels altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.


Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del portal només si es compleixen les condicions següents:

- Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del portal.

- Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació.

- Que cap dels continguts relacionats amb el portal siguin modificats de cap manera.

- Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.


Reserves de domini

L'administrador i autor del portal es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al portal, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.


Responsabilitats

L'administrador del portal no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. L'administrador del portal farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

L'administrador del portal no serà en cap cas responsable per les avaries, errades en el subministre o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d'internet que l'usuari hagi escollit.

Tant l'accés al portal com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. L'administrador i autor del portal no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.

L'administrador i autor del portal no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

- la presència de virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del portal.

- un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.


Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda al portal, la seva revenda, com també la lesió de drets de Propietat intel·lectual de l'autor donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Qualsevol enllaç de tercers al portal ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a través de tercers no autoritzats.


Protecció de dades

Les dades subministrades voluntàriament per l'usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos corresponent en cada cas i amb l'objectiu de prestar el servei sol·licitat.

No s'utilitzaran cookies per a l'adquisició de dades personals identificatives. Les cookies només serviran per facilitar l'accessibilitat al lloc web. Aquestes cookies únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'exploració del lloc web.

Les cookies queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que no es reutilitza la informació continguda.

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017