Arbre

Arbre Genealògic

(branca principal)


:: Maria CASADESúS PERNAU[♀] Sexe: Dona

[∗] Naixament: 8 FEB 1799 (Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.)
Bateig: 8 FEB 1799 (Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.)
Adreça: Església de Sant Martí
Anotació: Noms auxiliars: Maria, Rosa, Francesca

[†] Defunció: <1803 (Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.)
Anotació: Suposada mort, al trobar-se el mateix nom i cognoms l`any 1803.

[D] Documentació:


[▲] Ascendents directes:
Arbre descendent


123456789101112131415
123456789101112131415Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017