Localització

Localització de cognom: Casadesús
Branques a Arenys de Mar

(branques disperses)

Indicació de les localitzacions vinculades amb els cognoms Casadesús, Casadesus, Casadessús o Casadessus dins l'àmbit territorial de Catalunya, i la seva visualització es referencia a les dates de naixement o baptisme, o a una aproximació a elles.

Selecció d'interval temporal per períodes de cent anys o segles.


Periode: Global (s.XIII a XXI).: Arenys de Mar, Maresme, Cat.:

    :: Casadesús, Jaume Pau
    :: Casadesús, Hjecintho
    :: Casadesús-Rossell, Gabriel
    :: Casadesús Rossell, Gabriel
    :: Casadesús-Rossell, Francisco Joan
    :: Casadesús Ferran, Felix
    :: Casadesús, Joseph Francesch
    :: Casadesús, Ramon
    :: Casadesús, Joan
    :: Casadesús, Joan
    :: Casadesús Saleta, Josefa
    :: Rossell-Casadesús Lladó, Francesc
    :: Casadesús, Pere
    :: Casadesús Nogueras, Martí
    :: Casadesús-Rosell Nogueras, Francesc-Felix
    :: Rossell-Casadesús Saleta, Maria
    :: Alsina Casadesús, Andreu
    :: Casadesús-Rossell Lladó, Gabriel
    :: Casadesús-Rossell Lladó, Maria Teresa
    :: Casadesús-Rossell, Maria Eulàlia
    :: Casadesús-Rossell Lladó, Francesca
    :: Casadesús-Rossell Ferran, Francesc
    :: Casadesús-Rossell Canals, Josep
    :: Casadesús-Rossell Canals, Francesc
    :: Casadesús Nogueras, Maria Anna
    :: Casadesús, Teresa
    :: Casadesús-Rossell Ferran, Margarida
    :: Casadesús, Catarina
    :: Casadesús, Maria Cristina
    :: Casadesús, Marianna Clara
    :: Casadesús, Margarida
    :: Casadesús, Catarina Maria
    :: Casadesús, Paula
    :: Casadesús-Rossell Ferran, Marianna
    :: Casadesús, Maria Anna
    :: Alzina Casadesús, Joseph
    :: Alzina Casadesús, Francisco
    :: Casadesús?, Margarida
    :: Casadesús Nogueres, Maria Teresa
    :: Casadesús Nogueras, Teresa
    :: Casadesús-Rosell Lladó, Felix
    :: Casadesús-Rosell Lladó, Miquel

Selecció de periode:
Global (s.XIII a XXI)
1201-1300 (s.XIII)
1301-1400 (s.XIV)
1401-1500 (s.XV)
1501-1600 (s.XVI)
1601-1700 (s.XVII)
1701-1800 (s.XVIII)
1801-1900 (s.XIX)
1901-2000 (s.XX)
2001-2099 (s.XXI)
Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017