Heràldica Casadesús

Heràldica del Cognom Casadesús


En l'àmbit d'aquest projecte, han estat recollits des de diferents fonts heraldicas, diverses variants de blasons vinculats al cognom Casadesús.

En cap cas podem assegurar la seva legitimitat o origen, com tampoc la seva vinculació a una branca o llinatge concret descrit en aquest projecte.


Casadesús


Armes: De gules, una casa d'argent, amb una torrassa, sobre una terrassa, de sinople, en cap dues mitges llunes, apuntades cap a la destra de l'escut del mateix metall.

[P. Mr. Rigalt, ms]

Enllaços d'interès: armoria.info - Libro de Armoria


Casadesús


Armes: En or, una aspa de gules, acompanyada de quatre caps de serp, de sinople. Bordura de gules, amb una cadena d'or.

[Vicente de Cadenas y Vicent]

Per error, el "Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica" recull Casadesús escrit com Casadesós.

Enllaços d'interès: Repertorio de blasones de la comunidad hispánica. (Ed. Hidalguia - 1987)


Casadesús


Armes: En camp de gules, quatre torres d'argent.

[Julio de Atienza]

Enllaços d'interès: Tractats d'Armeria. (manuscrits)Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017