Heràldica Buela

Heràldica del Cognom Buela


En l'àmbit d'aquest projecte, han estat recollits des de diferents fonts heraldicas, diverses variants de blasons vinculats al cognom Buela.

En cap cas podem assegurar la seva legitimitat o origen, com tampoc la seva vinculació a una branca o llinatge concret descrit en aquest projecte.


Buela


Armes: En gules, una creu, d'or, retallada. Bordura de gules amb vuit aspes, d'or.

[Vicente de Cadenas y Vicent]

Enllaços d'interès: Repertorio de blasones de la comunidad hispánica. (Ed. Hidalguia)Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017