Heràldica Anfrons

Heràldica del Cognom Anfrons


En l'àmbit d'aquest projecte, han estat recollits des de diferents fonts heraldicas, diverses variants de blasons vinculats al cognom Anfrons, com a les diferents variants que es consideren.

En cap cas podem assegurar la seva legitimitat o origen, com tampoc la seva vinculació a una branca o llinatge concret descrit en aquest projecte.


Anfrons


Armes: (sense descripció).

[J. Rovira]

Enllaços d'interès: Llinatges de Catalunya - Vol 1.


Anfruns


Armes: En camp d'or, una faixa de gules, acompanyada, al capdamunt, per un creixent de sabre i, en el baix, per un llop de sabre.

[Vicente de Cadenas y Vicent]

Enllaços d'interès: Repertorio de blasones de la comunidad hispánica. (Ed. Hidalguia - 1987)


Anfruns


Armes: Partit. 1r.: En sinople, una torre, de plata, i 2on.: En atzur, dos coloms, d'or.

[Vicente de Cadenas y Vicent]

Enllaços d'interès: Repertorio de blasones de la comunidad hispánica. (Ed. Hidalguia)


Anfruns


Armes: En sinople, una torre, de plata, acompanyada de dos coloms, d'azur, enfrontades.

[Vicente de Cadenas y Vicent]

Enllaços d'interès: Repertorio de blasones de la comunidad hispánica. (Ed. Hidalguia)



Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017