Registre

Petició de Registre d'Usuari


El projecte 'Casadesus-Anfrons' permet l'accés a informació i dades personals que tot i necessàries per l'estudi antroponímic o genealògic, cal salvaguardar d'un accés completament obert i lliure com el que proporciona la xarxa, per tal així de donar compliment al que publica la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD).

Per aquesta raó, per accedir a un cert nivell mes específic de informació, cal sol·licitar el registre com usuari d'aquest projecte, fet que permet la visualització de certes informacions i dades de caràcter mes rellevant en l'àmbit genealògic, aquelles que d'una o altre forma fan possible l'enllaç, la comprensió i verificació de les diferents branques i llinatges que hi figuren i formen part d'aquest estudi.

Sol·licitar l'alta com usuari suposa l'acceptació de les condicions d'ús i restriccions en la utilització, reproducció i difusió de les informacions i dades contingudes en el present projecte, quedant completament prohibit qualsevol utilització i difusió de les mateixes fora de l'àmbit estrictament d'estudi antroponímic o genealògic.

Si per contra, ja sou usuari registrat, però ha oblidat el seu nom d'usuari o contrasenya i desitja recuperar-los, n'hi haurà prou amb indicar en el formulari de 'Recuperació d'Usuari i Contrasenya' la compte de correu electrònic utilitzada en el registre inicial, a la qual se li remetrà la informació d'accés.


Formulari de RegistrePer tal de poder sol·licitar l'alta com usuari, cal emplenar el formulari que permetrà identificar-se, alhora que suposarà l'acceptació de les condicions d'us i restricció en la utilització i difusió de les informacions i dades visualitzades, restant completament prohibit qualsevol utilització i difusió de les mateixes fora de l'àmbit estrictament d'estudi antroponímic o genealògic.

Per registrar-se com usuari al projecte 'Casadesus-Anfrons', cal emplenar les dades sol·licitades en el present formulari de registre. Un cop complimentades, li serà remès un correu electrònic per tal de confirmar la petició d'alta d'usuari efectuada.

Un cop confirmada la petició d'alta com a usuari, aquesta serà processada i es procedirà a la seva incorporació a la base de dades corresponent de registre general d'usuaris.

Incorporat el nou registre i el més aviat possible, li serà remès per correu electrònic el codi d'accés o contrasenya per a l'accés com a nou membre registrat del projecte, finalitzant així el procés de registre.


Formulari de RecuperacióPer poder recuperar la seva clau d'usuari i contrasenya d'accés al projecte 'Casadesus-Anfrons', haurà d'introduir la seva adreça de correu electrònic.

Ha d'utilitzar el compte de correu emprada per al registre d'alta inicial com a usuari, compte on se li remetran el nom de ususari i contrasenya.

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte.

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017