Localització

Localització de cognom: Casadesús

(branques disperses)

Indicació de les localitzacions vinculades amb els cognoms Casadesús, Casadesus, Casadessús o Casadessus dins l'àmbit territorial de Catalunya, i la seva visualització es referencia a les dates de naixement o baptisme, o a una aproximació a elles.

Selecció d'interval temporal per períodes de cent anys o segles.


Periode: 1801-1900 (s.XIX).: Barcelona (Gràcia), Barcelonès, Cat.:

    ::Casadesús Potau, Eulàlia
    ::Casadesús Potau, Ana
    ::Casadesús Potau, Pilar
    ::Casadesús Potau, Josep
    ::Casadesús Potau, Enric


.: Barcelona (Sant Martí de Provençals), Barcelonès, Cat.:

    ::Casadesús Juncá, Magdalena
    ::Guilleumes Casadesús, Pere
    ::Guilleumes Casadesús, Teresa
    ::Guilleumes Casadesús, Joan
    ::Guilleumes Casadesús, Francesca

Selecció de periode:
Global (s.XIII a XXI)
1201-1300 (s.XIII)
1301-1400 (s.XIV)
1401-1500 (s.XV)
1501-1600 (s.XVI)
1601-1700 (s.XVII)
1701-1800 (s.XVIII)
1801-1900 (s.XIX)
1901-2000 (s.XX)
2001-2099 (s.XXI)
Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017