Arbre

Arbre Genealògic

(branques disperses)


:: Frederic CASADESúS COLOMER[♂] Sexe: Home

[∗] Naixament: ~1873 (Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.)

[†] Defunció: ~1928 (Campdevànol (Sant Martí d`Armàncies), Ripollès, Cat.)

[D] Documentació:

[=] Matrimoni: ~1893

[♀] Sexe: Dona

[∗] Naixament: ~1869 (Les Llosses (Viladonja), Ripollès, Cat.)[▲] Ascendents directes:
Arbre descendent